Gerilla Anıları

Beritan’ın Direniş Kalesinde Beritan’ı Anmak

BERİTAN arkadaş yaşamda çok moralliydi, dağda, gerilla yaşamında yeni olmasına rağmen dağlarla bütünleşmiş, kendisini aslında dağlarda verdiği mücadelesi ile yaratmıştı...

Delal Afşîn

Takvimler 25 Ekim 2002’yi gösteriyordu. Her zamankinden farklı bir gündü. Xakurke alanında bulunan tüm kadın gücü toplanmış, öncü komutanımızın ziyaretine gidecektik. Hepimizde bir merak ve heyecan vardı. İlk defa bu kadar kadın gerillanın ziyaretini nasıl karşılayacaktı BERİTAN arkadaş. Belki de bir gün bu kadar kadının buraya geleceğini biliyordu. Bilmesi aslında yaşadıklarıyla bağlantılıydı. Özgürlük mücadelesine katılırken sıradan bir katılımı kabul etmeyen BERİTAN arkadaş, yaşam coşkusu, yoldaşına bağlılığı, Önderliği anlama çabası ve şahadetiyle da aslında sıradan yaşamadığını gösterdi. Aslında onun emekleriydi bu gün bu kadar gerillayı buraya getiren.

Sabah erkenden kadın gerillalar tören sahasında toplandık. Askeri törenle büyük komutanı andıktan sonra yola koyulduk. Gideceğimiz yer tören yerinden 45 dakika uzaklıktaydı. Fakat bulunduğumuz yerden BERİTAN arkadaşın ölümsüzleştiği yer çok iyi görünüyordu. Yürüyüşün önündeki arkadaşlar tepeye doğru tırmanırken diğer gruplar halen tören yerinde hareket edeceği zamanı beklemekteydi. Aslında yürüyüş BERİTAN arkadaşı görmek içindi. Orada bulunan tüm arkadaşlar da birbirine “BERİTAN arkadaşı görmeye gidiyoruz” diyorlardı. Tepeye varıldığında herkeste aynı duygu! Burada savaş nasıl olmuştu? Düşmanın o kadar yönelimlerine rağmen kazanan BERİTAN olmuş, işbirlikçi-ihanet çizgisi karşısında yine Dersim’in isyan ruhu kazanmıştı. Duygular, düşünceler biraz da olayın yaşandığı zamana konuk oluyordu. Herkes meraklı meraklı anlatılanları dinlemeye başlamıştı. 2004 yılının Kasım ayında şehit düşen Şilan KOBANİ arkadaş bize BERİTAN arkadaşın yaşamını ve direnişini anlatıyordu. BERİTAN arkadaş o tepenin bir köşesinde bizi dinliyormuş duygusuna kapılmıştık hepimiz.

Şilan yoldaş, Beritan’ın şahitliğinde anlatır gibiydi Onu:

“BERİTAN arkadaş yaşamda çok moralliydi, dağda, gerilla yaşamında yeni olmasına rağmen dağlarla bütünleşmiş, kendisini aslında dağlarda verdiği mücadelesi ile yaratmıştı. Önderlik sahasında kalmamasına rağmen Önderliği en iyi anlayan arkadaşlardan biriydi. Yoldaşlarına verdiği emek onun yoldaşlarına bağlılığı gösteriyordu. Haksızlığı kabul etmediği gibi yanlışlıklar karşısında duran ve mücadelesini güçlü verendi. Yeni olmasına rağmen gerilla yaşamına bağlılığı, savaşkanlığı, komutanlaşmada gelişmesini sağlamıştı. BERİTAN’ı BERİTAN yapan da bu özellikleriydi. Bu gün özgürlük mücadelesinde kadın ordusu yaratıldıysa bu BERİTAN komutasında gelişmiştir…”

Şilan arkadaşın anlatımında sözcükler devam ederken daha fazla gidiyorduk Beritan zamanına. “BERİTAN arkadaş bu kadar kadın gerillayı gördüğünde ne kadar da gururlandı acaba?” demekten kendimi alamıyordum. Her arkadaş kendinde BERİTAN’ı yaratmanın savaşımını verirken, direnişin bir yaşam tarzı olduğunun farkında olarak yaşamı soluyordu.

Şilan arkadaş “Kendisine ‘teslim ol!’ çağrısı yapanlara karşı BERİTAN’ın cevabı son mermisine kadar savaşıp, silahı düşmanın eline sağlam geçmesin diye silahını kayalara vurarak parçaladıktan sonra, kendisini kayalıklardan atması olmuştu. Bu direnişti savaşı kazanan. Tavsiyeye, ihanete ve işbirlikçiliğe verilen cevap… Aslında BERİTAN burada isyan eden Kürt kadınının çığlığı oldu… Bu direniş karşısında kendinden utananlar peşmergeliği bırakanlar oldu. Bu gün buralarda BERİTAN ismi bu kadar yaygınsa, bu BERİTAN’ın direnişinin bir sonucudur.” diye devam eden konuşmasında aslında biraz da kendisini anlatıyordu Şilan arkadaş. 

BERİTAN arkadaşla aynı süreçlerde birlikte mücadele vermenin gururu her halinden belli oluyordu. Tüm arkadaşlarda, BERİTAN arkadaşla aynı zaman diliminde yaşama özlemi olsa da aslolanın BERİTAN ruhunu yaşamak olduğunu da herkes biliyor, onun için BERİTAN’ın yoldaşı olmak için özgürlük mücadelesine daha güçlü katılma sözünü veriyorlardı. BERİTAN arkadaşın mekânında yapılan toplantıdan sonra toplu resimler çekildi, sanki BERİTAN arkadaşla resim çektiriyormuşcasına heyecanlıydık hepimiz. Tüm kadın gerillalarının aslında hayalidir BERİTAN arkadaşın direniş kalesini görmek. Orada bulanan arkadaşlar da bunu bildiği için ulaşabilecekleri uzakta olan yoldaşlarına BERİTAN mekânında armağan olarak taş ve toprak alıp, yüreklerinde BERİTAN’la birlikte aynı kavgayı Beritanca omuzlayacakları özgür alanlarına doğru yol aldılar.